Czy szkoleniom video powinno towarzyszyć tło muzyczne? Jeżeli tak, to jakie, a jeżeli nie, to dlaczego.